tirsdag 14. august 2012

Venter lenger med å gyte


"Oppvarmingen av havoverflaten og endringer i ferskvannsforholdene kan være noe av årsaken til at atlantisk laks blir eldre før den reproduserer"

Hanne Bakke
Senior Kommunikasjonsrådgiver

Les mer om dette på : http://www.forskning.no/artikler/2012/august/329499

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar