onsdag 30. juni 2010

Den Globale oppvarmingen

De siste sesongene har det blitt tatt mye småsvidder i Bjerkreim
og andre smålakselver i landet.
Alt i fra 1 kg og helt ned til utrolige 500 gram.
Dette er litt merkelig.
Smålaks som egentlig skulle vært langt ute i havet og beitet
velger heller å vanke rundt i havområdene
rundt moderelven på vinterstid for så å slå følge
med nykommen laks fra Atlanterhavet opp i elven igjen på sommeren.
Dette har vært et meget omdiskutert tema blant allminnelige
fiskere og offentlige direktorater.
Teoriene og påstandene om hvorfor dette fenomenet forekommer
oftere og oftere, er en blanding av dårlig tilgang til mat på
beiteområdene og kraftige temperaturendringer i havet som
alt i alt skyldes global oppvarming.
Og det går jo an å trekke en del paralellhandlinger knyttet
til den globale oppvarmingen.
Blant annet at Samene går i shorts mens vi i sør tviholder på allværsjakken.
Nå må noen ringe bakeren, for her er det noe muffins!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar